Reactie op wetsvoorstel over uitbreiding bescherming klokkenluiders

Ook zzp’ers, vrijwilligers en stagiairs moeten wettelijk bescherming krijgen tegen benadeling door een werkgever voor wie zij werkzaamheden verrichten, als zij een melding doen over een maatschappelijke misstand of een vermoeden daarvan. Zij moeten dezelfde bescherming krijgen als werknemers met een arbeidscontract of een ambtelijke aanstelling.