Brief aan minister over internationale vergelijking

Brief aan minister Ollongren (BZK) over het onderzoek 'Het Huis voor Klokkenluiders in internationaal perspectief'.