De meldregeling

Alle werkgevers waar tenminste 50 mensen werken moeten een regeling hebben voor het melden van vermoedens van misstanden: de meldregeling.

U kunt veel voordeel halen uit een meldregeling. Zeker als u die goed inpast in een bredere aanpak waarin u integriteit binnen uw organisatie bevordert. Zo bouwt u aan een organisatie waarin werknemers hun zorgen veilig kunnen melden en goed werk kunnen leveren.

Het Huis voor Klokkenluiders heeft geen 'standaard-regeling' die u kunt knippen en plakken. Wel hebben we een publicatie met tips om een meldregeling op te stellen of aan te passen die geschikt is voor uw eigen organisatie.

Welke aanpassingen van uw meldregeling zijn nodig door de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders?

Sinds 18 februari 2023 is de Wet bescherming klokkenluiders (Wbk) van toepassing. Wat betekenen deze veranderingen voor u als werkgever? Hoe past u uw bestaande meldregeling aan in lijn met de Wet bescherming klokkenluiders? In de brochure Integriteit in de praktijk - De Meldregeling vindt u een handig overzicht van de benodigde veranderingen. 

Werkgevers in de private sector met 50 tot 249 werknemers hebben tot 17 december 2023 de tijd om hun meldregeling aan te passen.