De meldregeling

Alle werkgevers waar tenminste 50 mensen werken moeten een regeling hebben voor het melden van vermoedens van misstanden: de meldregeling.
 

U kunt veel voordeel halen uit een meldregeling. Zeker als u die goed inpast in een bredere aanpak waarin u integriteit binnen uw organisatie bevordert. Zo bouwt u aan een organisatie waarin werknemers hun zorgen veilig kunnen melden en goed werk kunnen leveren.

Het Huis voor Klokkenluiders heeft geen 'standaard-regeling' die u kunt knippen en plakken. Wel hebben we een publicatie met tips om een meldregeling op te stellen of aan te passen die geschikt is voor uw eigen organisatie.