Neiwa roept EU-lidstaten op tot spoedige omzetting EU-klokkenluidersrichtlijn

NEIWA, het Network of European Integrity and Whistleblowing Authorities, kwam op 16 en 17 juni 2022 samen in Barcelona. Op initiatief van het Huis voor Klokkenluiders werd dit netwerk in 2019 opgericht en telt ondertussen 27 leden en 1 waarnemer uit 21 EU lidstaten  en 1waarnemer uit een kandidaat-lidstaat van de EU.

Doel van NEIWA is het uitwisselen van kennis en expertise op het vlak van klokkenluiden en integriteit. De voorbije jaren richtte het netwerk zich met name  op de omzetting van de EU klokkenluidersrichtlijn naar nationale wetgeving.

NEIWA constateert dat nog niet alle lidstaten rond zijn met de omzetting van de EU klokkenluidersrichtlijn, Daarom roept zij in een verklaring op om hier werk van te maken. Hierbij benadrukt NEIWA dat er moet worden gezorgd voor een sterke omzetting, niet alleen naar de letter maar vooral naar de geest van de richtlijn en om te zorgen voor een zo goed mogelijke bescherming van melders.

Tijdens de bijeenkomst richtte NEIWA ook de blik naar de toekomst. Er werden afspraken gemaakt over het doel en de missie van het netwerk, evenals de werking en het lidmaatschap. Het is duidelijk dat ook na de omzetting van de EU-klokkenluidersrichtlijn, de relevante autoriteiten uit de EU lidstaten veel van elkaar kunnen leren onder andere door praktijkervaringen te delen. NEIWA nodigt daarom andere publieke autoriteiten van EU lidstaten, die een centrale of sleutel rol spelen op het vlak van klokkenluiden, op om zich aan te sluiten bij het netwerk.

Lees hier meer over Neiwa.