Europees netwerk NEIWA roept EU-lidstaten op tot voltooiing implementatie EU-klokkenluidersrichtlijn

Het internationale netwerk van een aantal Europese overheidsorganisaties op het gebied van klokkenluiden en integriteit (NEIWA) heeft EU-lidstaten opgeroepen om de implementatie van de EU-klokkenluidersrichtlijn zonder uitstel te voltooien. De oproep staat in de zogenaamde “Dublin-verklaring”, die op 10 december is vastgesteld. 

Op 9 en 10 december 2021 hield NEIWA haar 6e bijeenkomst virtueel “in Dublin”. Aangezien de deadline voor de omzetting van de EU-klokkenluidersrichtlijn 17 december 2021 is, was de implementatie van de EU-klokkenluidersrichtlijn het belangrijkste agendapunt. In de verklaring moedigt NEIWA alle lidstaten die de omzettingstermijn niet halen, aan om de omzetting zonder verder uitstel te voltooien, niet alleen voor wat betreft de formulering, maar ook geheel in de geest van de richtlijn.

NEIWA benadrukte verder dat belangrijke onderdelen van de richtlijn rechtstreekse werking hebben binnen de nationale wetgeving in lidstaten waar de omzetting nog niet heeft plaatsgevonden, waaronder de verplichting om te beginnen met het opzetten van externe meldingskanalen door bevoegde autoriteiten. Daarnaast benadrukt NEIWA dat melders moeten worden beschermd tegen elke vorm van vergelding en recht hebben op de beschikbare beschermingsmaatregelen.

Ten slotte heeft NEIWA hun Mission Statement aangenomen. Het belangrijkste doel van NEIWA is het uitwisselen van praktische kennis en ervaringen op het gebied van integriteit in het algemeen, en klokkenluiden in het bijzonder. Ook kunnen via het netwerk gezamenlijke instrumenten, programma’s en standpunten worden ontwikkeld. Op die manier zorgt het ervoor dat het melden van misstanden in Europa zo veilig mogelijk wordt. 

Bekijk de Dublin Declaration en de Mission Statement van het NEIWA.

Meer informatie over het NEIWA.