Network of European Integrity and Whistleblowing Authorities roept EU-lidstaten op om vaart te zetten achter invoering van nieuwe EU-richtlijn voor klokkenluiders.

In mei 2019 is op initiatief van het Huis voor Klokkenluiders het Network of European Integrity and Whistleblowing Authorities (NEIWA) opgericht. Inmiddels telt het netwerk 25 leden uit 21 EU-lidstaten. Het doel van het netwerk is om kennis en ervaring uit te wisselen en om zo veel mogelijk gezamenlijk op te trekken in het kader van de implementatie van de Europese Richtlijn 2019/1937 voor de bescherming van melders van inbreuken.

Op 3 en 4 december 2020 heeft de 4e plenaire vergadering van NEIWA digitaal plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering is onder meer gesproken over de manier waarop in effectieve, afschrikwekkende en evenredige sancties kan worden voorzien, het aanwijzen en inrichten van een of meer bevoegde autoriteiten en de beschermings- en ondersteuningsmaatregelen voor melders. 

Tijdens de vergadering is tevens een verklaring aangenomen. Een belangrijke boodschap in deze verklaring is ook dat de lidstaten nog slechts één jaar hebben om te zorgen dat de Richtlijn wordt omgezet in nationaal recht. De wetgevers in die landen waar de implementatie van de Richtlijn nog niet is begonnen of niet voldoende voortgang wordt gemaakt, worden daarom opgeroepen om hier meer vaart achter te zetten. 

Bekijk de Brussels Declaration.

Belijk meer informatie over NEIWA.