Eerste bijeenkomst Maatschappelijke AdviesRaad Huis voor Klokkenluiders

Op woensdag 8 juli kwam de Maatschappelijke AdviesRaad (MAR) van het Huis voor Klokkenluiders voor het eerst bijeen. Gevraagd en ongevraagd adviseren, meedenken, tegenspraak leveren, als klankbord fungeren en, als het zo uitkomt, ambassadeurs voor het Huis zijn. Dat is in kort bestek de taak van de MAR.

De eerste bijeenkomst stond vooral in het teken van kennismaking. De raadsleden onderstreepten daarbij de noodzaak om de bekendheid en positie van het Huis te verstevigen, hun voornemen om daaraan bij te dragen, het belang van preventie en van ├ęcht geworteld integriteitsbeleid binnen organisaties.

De Maatschappelijke AdviesRaad (MAR) bestaat uit vijf leden en komt in beginsel twee maal per jaar bijeen.