Gevraagd en ongevraagd adviseren, meedenken, tegenspraak leveren, als klankbord fungeren. Dat is de functie van de Maatschappelijke AdviesRaad van het Huis voor Klokkenluiders.

De Maatschappelijke AdviesRaad bestaat uit de volgende leden:
 

  • mevr. drs. A.M.C. (Angelien) Eijsink, Voorzitter Onafhankelijke externe commissie integriteit en sociale veiligheid Ministerie van Financiën, Voorzitter Raad van Toezicht CAOP en Oud-lid van de Tweede Kamer;
  • dhr. prof. dr. A.M. (Ton) Hol, emeritus hoogleraar Encyclopedie van het recht en Rechtsfilosofie, Rijksuniversiteit Utrecht;
  • mevr. drs. C.G. (Kitty) Jong, vicevoorzitter FNV;
  • mevr. dr. M.E. (Marlies) de Vries RA, organisatieadviseur gedrag & risicomanagement, universitair hoofddocent Risk & Control aan Nyenrode en Kwartiermaker Toekomst Accountancysector in opdracht van de Minister van Financiën.
  • dhr. Prof. dr. Z. (Zeger) van der Wal, bijzonder hoogleraar Bestuurskunde bij het Instituut Bestuurskunde op de Ien Dales Leerstoel, Rijksuniversiteit Leiden.