Gevraagd en ongevraagd adviseren, meedenken, tegenspraak leveren, als klankbord fungeren. Dat is de functie van de Maatschappelijke AdviesRaad van het Huis voor Klokkenluiders.

De Maatschappelijke AdviesRaad bestaat uit de volgende leden:
 

  • mevr. drs. A.M.C. (Angelien) Eijsink, oud-lid van de Tweede Kamer en voorzitter van de bestuursraad van het CAOP;
  • dhr. prof. dr. A.M. (Ton) Hol, hoogleraar Encyclopedie van het recht en Rechtsfilosofie, Rijksuniversiteit Utrecht;
  • mevr. drs. C.G. (Kitty) Jong, vicevoorzitter FNV;
  • mevr. dr. M.E. (Marlies) de Vries RA, kwartiermaker Toekomst Accountancy en voormalige programmadirecteur ControllersopleidingenUniversiteit¬†Nijenrode;
  • dhr. Prof. dr. Z. (Zeger) van der Wal, bijzonder hoogleraar Bestuurskunde bij het Instituut Bestuurskunde op de Ien Dales Leerstoel, Rijksuniversiteit Leiden.