Maatschappelijke AdviesRaad (MAR)

Gevraagd en ongevraagd adviseren, meedenken, tegenspraak leveren, als klankbord fungeren. Dat is de functie van de Maatschappelijke AdviesRaad van het Huis voor Klokkenluiders.

De Maatschappelijke AdviesRaad bestaat uit de volgende leden:

  • mevr. mr. I. (Inge) Brakman, voorzitter van de Alliantie Medezeggenschap en Governance van de SER;
  • mevr. drs. A.M.C. (Angelien) Eijsink, oud-lid van de Tweede Kamer en voorzitter van de bestuursraad van het CAOP;
  • dhr. A. (Tuur) Elzinga, vice-voorzitter van de FNV en oud-lid van de Eerste Kamer;
  • dhr. prof. dr. A.M. (Ton) Hol, hoogleraar Encyclopedie van het recht en Rechtsfilosofie, Rijksuniversiteit Utrecht;
  • dhr. Prof. dr. Z. (Zeger) van der Wal, bijzonder hoogleraar Bestuurskunde bij het Instituut Bestuurskunde op de Ien Dales Leerstoel, Rijksuniversiteit Leiden.