Onderzoek naar Huis voor Klokkenluiders zélf

Onderzoek naar Huis voor Klokkenluiders zélf

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft meldingen gekregen over vermoedens van misstanden bij het Huis voor Klokkenluiders. De meldingen gaan over:

  • het algemeen functioneren van het Huis, inclusief de administratieve organisatie;
  • de benoemingsprocedure van de huidige voorzitter van het Huis.

Als er één organisatie is die het waardeert dat er bij een vermoeden van een misstand daarvan melding wordt gedaan, is het wel het Huis voor Klokkenluiders. Alleen na een melding kan door onderzoek duidelijk worden of er inderdaad sprake is van een misstand. En zo ja, hoe die kan worden weggenomen.

Naar aanleiding van de meldingen laat de minister onderzoek doen. Het Huis voor Klokkenluiders zal hieraan uiteraard voluit meewerken. Het onderzoek naar het functioneren van het Huis wordt gedaan door de Nationale ombudsman*). Het onderzoek naar de benoemingsprocedure van de huidige voorzitter door een externe commissie**).

In het belang van het onderzoek en om betrokkenen niet te benadelen, geeft de minister geen verdere informatie. Het Huis voor Klokkenluiders kan dat dus ook niet doen. Gedurende het onderzoek gaan het bestuur en de medewerkers van het Huis voor Klokkenluiders gewoon door met hun werk:

  • het Huis geeft advies aan mensen die in hun werk te maken hebben met (een vermoeden van) een misstand;
  • na meldingen over mogelijke misstanden kan het Huis daar onderzoek naar (laten) doen; de melder geniet daarbij bescherming;
  • preventie: het Huis ondersteunt werkgevers en bijvoorbeeld vertrouwenspersonen bij het voorkomen van problemen en misstanden.

*) Update 20-03-2019: de Nationale ombudsman heeft inmiddels besloten dit onderzoek niet te doen. Zie dit bericht op de website van de Nationale ombudsman.

**) Update 15-05-2019: het rapport van de commissie-Biesheuvel is inmiddels verschenen. Bekijk het nieuwsbericht hierover.