Onderzoek naar misstand of bejegening


Onderzoek kan ook uitwijzen dat je een bejegeningsonderzoek kunt voorkomen

Dat een werkgever een bejegeningsonderzoek – en veel gedoe - best had kunnen worden voorkomen, is één van de uitkomsten van een door het Huis afgerond onderzoek naar de bejegening van een melder die ontdekte dat de producten van zijn bedrijf niet voldeed aan de kwaliteitseisen. Het verhaal is als volgt.

Deze melder was medewerker kwaliteit in dienst van een bedrijf gespecialiseerd verpakkingen. De melder ontdekte dat een specifieke verpakking die de werkgever produceerde niet voldeed aan de kwaliteitseisen van het gevoerde keurmerk. De melder attendeerde zijn leidinggevende, andere collega’s en uiteindelijk zelfs een directeur.  Hij geeft daarbij aan graag gebruik te maken van de in de interne meldprocedure geboden mogelijkheid tot een gesprek met een vertegenwoordiger van de organisatie. 

Er volgt een uitnodiging door de directeur en een personeelsmanager, die ook de vertrouwensrol vervult. Na het eerste gesprek volgt een tweede gesprek. De melder treft een gewillig oor bij zijn toehoorders, maar de activiteiten die daaruit volgen zijn niet gericht op het oplossen van het geconstateerde probleem, maar op het ontkrachten van het bestaan ervan. Daarop zoekt de melder het nog hogerop. Dat resulteert in een onderzoek dat zich niet richt op de kwaliteit van het verpakkingsmateriaal, maar op het proces dat de kwaliteit moest bewaken. 

De melder legde zich niet neer bij de conclusie dat de kwaliteit van de verpakkingen in orde was. De melder had immers eigen bevindingen gedaan, die het tegendeel concludeerden. Steun voor die opvatting krijgt de melder uit latere onderzoeken door het OM en de Inspectie Leefomgeving en Transport. Door alle gebeurtenissen raken de verhouding tussen de melder en de werkgever door de gebeurtenissen getroebleerd en dat leidt uiteindelijk tot het ontslag van de melder.

In ons onderzoekkrapport gaan we uitgebreid in op de bejegening en de benadeling van de melder, en doen we aanbevelingen aan de werkgever. Onze conclusie in deze en diverse andere zaken is dat de verhoudingen tussen werkgever en werknemers die melden snel kan verslechteren, omdat de medewerkerkers die de werkgever vertegenwoordigen signalen over vermoedens van misstanden niet herkennen, erkennen, negeren of verzuimen deze serieus te onderzoeken. Het conflict tussen melder en werkgever dat dan doorgaans ontstaat, leidt niet alleen tot onnodige benadeling van de melder, maar kost ook de werkgever tijd en geld. 

Train daarom de juiste mensen in het herkennen, erkennen van signalen die gaan over vermoedens van misstanden. Voorkom een bejegeningsonderzoek door het Huis of een gang naar de rechter door een melding procedureel en inhoudelijk correct op te pakken.