Kennis delen over integriteit

Op verzoek van een Hogeschool denkt het Huis mee met de invulling van het thema integriteit binnen het hoger onderwijs. We hielden onlangs voor docenten Bestuurskunde een presentatie waarin we onze kennis en kunde aanboden. Denk daarbij aan thema’s als: wat is integriteit? Welke ontwikkelingen zijn er bij de overheid op het gebied van integriteitsmanagement? Wat kan het hoger onderwijs daarvan leren? En hoe neem je het vak integriteit op in het onderwijsprogramma?

Aanleiding daarvoor was het door het Landelijk Overleg Bestuurskunde Opleidingen gewijzigde opleidingsprofiel Bestuurskunde/ Overheidsmanagement. Daarin staat voorgeschreven dat opleidingen aandacht dienen te besteden aan: integriteitsvraagstukken in het openbaar bestuur; het aan de orde leren stellen van ethische kwesties; en aan de ontwikkeling van een moreel kompas. 
Overigens is dit niet alleen van belang voor hogescholen maar ook voor universiteiten en beroepsopleidingen.