Helpende hand bij wetgeving

Bij het Huis voor Klokkenluiders merken we dat werknemers en werkgevers veel vragen hebben over hoe om te gaan met de Europese richtlijn klokkenluiden en de vertaling daarvan in de Wet bescherming klokkenluiders. 

En dat is logisch, want nieuwe wetgeving brengt vaak heel wat met zich mee. Zo bepaalt de richtlijn wel waaraan organisaties moeten voldoen, maar vertelt zij niet hoe organisaties dat moeten doen. En dan moet de richtlijn ook nog worden omgezet in Nederlandse wetgeving worden (de Wet bescherming klokkenluiders). Een proces dat nog gaande is.

Zaak aanscherpen

Daarom besteden medewerkers van het Huis wekelijks heel wat uren om de regelgeving en de omzetting daarvan op de voet te volgen. De vragen die wij krijgen van werknemers en werkgevers geven ons een goed beeld van waar organisaties tegen aan lopen. Dit helpt om dingen op scherp te zetten, uit te zoeken en aan de wetgever aanbevelingen te doen voor het verder aanscherpen van de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders: juist in het belang van werknemers en werkgevers.

Kennis delen

De meest gestelde vragen hebben we onlangs gebundeld en met de antwoorden gepubliceerd op onze website. Die vragenlijst vullen we regelmatig aan en houden we actueel. 

Zo kunnen we onze kennis ruim delen en kunnen werknemers en werkgevers er hun voordeel mee doen. Bijvoorbeeld om de vragen te beantwoorden die zij binnen hun eigen organisaties ontvangen  over de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders en die intern bekend te maken via hun eigen  kanalen.