Uitzendkracht verliest baan na melding vermoeden van misstand

Een verpakkingsbedrijf heeft het aanbod voor een vast contract ingetrokken, nadat een uitzendkracht een interne melding had gemaakt van zijn vermoeden dat het bedrijf productiemedewerkers niet volgens de cao betaalde. Ook beëindigde het verpakkingsbedrijf het inleencontract met de uitzendkracht. Het Huis voor Klokkenluiders ziet dit als benadeling als gevolg van de melding van een vermoeden van een misstand. Daarmee handelt het verpakkingsbedrijf in strijd met de klokkenluiderswet. Ook maakte de uitzendkracht er tevergeefs melding van bij het uitzendbureau dat hij niet volgens de regels werd betaald. Dit blijkt uit onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders naar de behandeling van de uitzendkracht door beide organisaties. 

Na twee en half jaar uitzendwerk bij een grote leverancier in de kunststofverpakkingssector, kreeg de uitzendkracht, zoals gebruikelijk na goed functioneren, een aanbod voor een vast arbeidscontract bij het bedrijf. Het aanbod zou volgens de uitzendkracht niet kloppen met de cao Kunststof, Rubber- en Lijmindustrie. Hij - en waarschijnlijk andere productiemedewerkers – werd al veel langer te laag ingeschaald. Ook vond hij dat het uitzendbureau hem niet voldoende had geïnformeerd over de cao bij het verpakkingsbedrijf, waar de beloning van de gedetacheerde uitzendkrachten op gebaseerd zou moeten zijn.

Niet lang na de melding trok het verpakkingsbedrijf het aanbod voor een vast arbeidscontract in en stopte het inleencontract met het uitzendbureau. Het verpakkingsbedrijf heeft het Huis voor Klokkenluiders niet duidelijk kunnen maken dat het intrekken van het aanbod van een vaste baan niet het gevolg was van de melding. Het uitzendbureau heeft niet kunnen laten zien dat het voor de belangen van zijn uitgeleende medewerker voldoende zorg heeft gedragen.  

Bescherming tegen benadeling

De klokkenluiderswet schrijft voor dat werknemers die een melding van een misstand doen, daar geen benadeling van mogen ondervinden. Ook moet een interne melding onpartijdig worden opgevolgd en eventueel transparant en fair worden onderzocht. Zowel het uitzendbureau als het verpakkingsbedrijf hebben dit onvoldoende gedaan en hiermee de belangen van de melder geschaad, zo concludeert het Huis voor Klokkenluiders.