Neem deel aan de enquête over de Wet bescherming klokkenluiders

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het onafhankelijke onderzoeksbureau SEO Economisch Onderzoek (SEO) nodigen u van harte uit om uw ervaring met de Wet bescherming klokkenluiders (Wbk) te delen via een korte enquête. De enquête is bedoeld voor werkenden (personen die werkzaam zijn (geweest) in loondienst, als stagiair, als vrijwilliger of als zzp’er) en werkgevers in de publieke en private sector. Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10-15 minuten. 

Waarom deze enquête?

SEO voert in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de invoeringstoets op de Wbk uit. De Wbk is de herziening van de wet Huis voor klokkenluiders uit 2016. De Wbk is op 18 februari 2023 in werking is getreden en daarmee is de Europese klokkenluidersrichtlijn (RL 2019/1937) geïmplementeerd. 

De vragen in deze enquête maken onderdeel uit van de invoeringstoets. Deze invoeringstoets evalueert tussentijds ervaringen van zowel de werkenden (potentiële melders) als van werkgevers met de wet in de praktijk. 

Via de invoeringstoets kunnen signalen en knelpunten van burgers, organisaties en bedrijven over de werking van nieuwe regelgeving in de praktijk vroegtijdig in beeld worden gebracht. Uw ervaring telt dus!
 

Deelnemen

Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10-15 minuten en kan tot en met vrijdag 16 augustus 17:00 uur. De antwoorden op de vragen zijn niet herleidbaar tot personen, worden vertrouwelijk behandeld en zijn alleen toegankelijk voor de onderzoekers van SEO in het kader van dit onderzoek.  Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Bent u een werkgever: klik dan hier om de enquête in te vullen.

Bent u een werkende (potentiële) melder: klik dan hier om de enquête in te vullen.

Vragen over de enquête of over de invoeringstoets kunt u richten aan SEO Economisch Onderzoek: onderzoek-wbk@seo.nl.