Publieksversie Jaarplan 2024

Voor het jaar 2024 heeft het Huis voor Klokkenluiders een aantal speerpunten vastgesteld, die bijdragen aan verhoging van de meldingsbereidheid en bevordering van klokkenluidersbescherming.  Dit doen we onder meer door onze vindbaarheid te vergroten, de dienstverlening uit te breiden, de samenwerking met de bevoegde autoriteiten te versterken en een breder instrumentarium te ontwikkelen. 

Wilt u weten hoe we dat gaan doen? Bekijk dan de publieksversie van het Jaarplan.