Huis voor Klokkenluiders en MKB-Nederland slaan handen ineen voor integriteitsbevordering

Het Huis voor Klokkenluiders en MKB-Nederland gaan gezamenlijk ondernemers in het mkb helpen om te voldoen aan de Wet bescherming klokkenluiders. Die wet verplicht organisaties met 50-249 werknemers vanaf 17 december een interne meldregeling te hebben. Voor grotere organisaties gold die regel al, net als voor organisaties met minder dan 50 werknemers in specifieke sectoren, zoals de financiële sector. Ongeveer de helft van de mkb-bedrijven met meer dan 50 werknemers in dienst, heeft nog geen meldregeling.

Beeld: ©Huis voor Klokkenluiders
Peter van der Meij overhandigt het position paper aan Jacco VonhofJacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland, ontving vandaag uit handen van Peter van der Meij, vicevoorzitter van het Huis voor Klokkenluiders, een position paper, met daarin informatie over het huidige integriteitsbeleid in het mkb en handvatten voor de bevordering ervan. Samen met andere organisaties, zoals koepels en brancheverenigingen, maken de partijen een plan van aanpak om integriteit te bevorderen. En ook al geldt de wet niet voor bedrijven met minder dan 50 werknemers, is het ook voor hen verstandig om hier aandacht en zo mogelijk beleid op te hebben.

Integere organisaties scheppen meer vertrouwen

“Integriteit behelst veel meer dan alleen het hebben van een verplichte meldregeling”, zegt Van der Meij. “Het gaat ook over de manier waarop je met elkaar omgaat, om een cultuur. Bedrijven die integriteitsmaatregelen treffen, functioneren over het algemeen beter. Werknemers, maar ook klanten, leveranciers en beleggers hebben meer vertrouwen in een integere organisatie. Bovendien wordt er minder stress ervaren en is er minder ziekteverzuim. Maar overal gaat weleens iets mis. Dan is het belangrijk dat medewerkers een vermoeden van een misstand veilig kunnen melden en dat start met een goed meldkanaal.”

Jacco Vonhof: “Vanuit MKB-Nederland zijn we momenteel bezig met het opstellen van een modelklokkenluidersregeling voor het mkb. Brancheorganisaties in onze achterban kunnen deze verder uitwerken en zo nodig aanpassen voor hun eigen leden. De meldregeling bevat niet alleen een juridisch kader, maar geeft concreet aan waar en hoe je kan melden en wat de melder kan verwachten. Vanuit goed werkgeverschap is veiligheid op de werkvloer – fysiek maar zeker ook sociaal – een belangrijk onderwerp.”

Van der Meij schetste dat in het verleden veel is gesproken over integriteitsbeleid bij overheid en grote bedrijven als financiële instellingen. Voor het MKB en de vier miljoen personen die daar werkzaam zijn is het minstens van even groot belang. Hij noemde als voorbeelden van zaken betreffende het MKB-meldingen over: ongeoorloofde beïnvloeding van de jaarrekening, onvoldoende bescherming van bedrijfsgeheimen en persoonlijke gegevens, onveilige producten en onvolkomenheden in het veiligheidsbeleid, problemen met aanbestedingen waarbij bedrijven zijn benadeeld, enz. Het Huis wil melders daarover adviseren en bijdragen aan hun bescherming en aan het oplossen van het vermoede probleem.

Geen kwestie van niet willen, maar niet weten

Het mkb is van vitaal belang voor de Nederlandse economie en werkgelegenheid. Vanwege hun beperkte schaal is het voor mkb-bedrijven vaak wel lastiger om aan alle integriteitseisen te voldoen, zo blijkt uit de position paper. Grote organisaties hebben afdelingen met eigen compliance officers en integriteitsmanagers in dienst, terwijl het in het mkb vaak de ondernemer zelf is die dat erbij doet. Het is dan ook begrijpelijk dat het mkb nog niet zo ver is als groter organisaties. Het is geen kwestie van niet willen, maar niet weten dat het moet of hoe het moet. Daarom gaan het Huis voor Klokkenluiders en MKB-Nederland ondernemers daarbij helpen.