Hoe andere organisaties communiceren over integriteit

Van 1 tot en met 8 december vindt de ‘Week van de Integriteit’ plaats. Het doel van deze week om de uitwisseling van kennis te bevorderen en het debat over integriteit op de werkvloer en in de bestuurskamer te stimuleren, bij alle soorten organisaties. Sommige organisaties grijpen deze week aan om dat intern te doen, andere organisaties organiseren open activiteiten, zoals webinars of podcasts of stellen materialen beschikbaar.

Het Huis voor Klokkenluiders stelt voor deze week twee praktische brochures beschikbaar:

1. ‘De Meldregeling’: Sinds de invoering van de Wet bescherming klokkenluiders zijn organisaties verplicht een interne meldregeling te hebben. In sommige sectoren geldt dat werkgevers met minder dan vijftig werknemers ook een meldprocedure moeten hebben, zoals de financiële sector. n deze brochure staat welke organisaties een meldregeling moeten hebben en wat zij hier minimaal in moeten opnemen.

2. ‘Communiceren over integriteit’: De brochure bevat 8 praktische tips waarmee organisaties hun interne en externe communicatie over integriteit op de werkvloer kunnen verbeteren.

Speciaal voor de ‘Week van de Integriteit’ heeft het Huis voor Klokkenluiders ook vijf integriteitsprofessionals uit het bedrijfsleven, de overheid, de vakbeweging en de wetenschap gevraagd hoe zij integriteitscommunicatie verankeren binnen hun eigen organisatie of de organisaties waar zij geregeld komen. De interviews zijn gebundeld in één artikel, ter inspiratie voor andere organisaties.