Huis genoemd als voorbeeld in vergelijkende Tsjechische studie naar klokkenluidersbescherming

Op 14 maart publiceerde het Tsjechische ministerie van Justitie een onderzoek naar het creëren van bewustwording over klokkenluiden in een aantal landen. Het Huis voor Klokkenluiders kwam daarbij als een van de ‘best practices’ uit de bus.

De studie vergelijkt het wettelijk en institutioneel kader voor klokkenluidersbescherming, bewustwordings- en communicatie-acties en richtlijnen voor handhavingsactoren in Tsjechië, Nederland, Kroatië, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en de Verenigde Staten.

Het Huis voor Klokkenluiders wordt daarbij als goed voorbeeld aangehaald. Zo verschaft de website zowel informatie aan zowel melders als werkgevers en worden nieuwe communicatievormen ingezet, waaronder podcasting. Ook de brochures op de website zijn volgens de studie duidelijk en gemakkelijk te begrijpen. De handleiding over intern onderzoek brengt bijvoorbeeld het hele onderzoeksproces in kaart en suggereert ook mogelijke onderzoeksvragen. Tot slot plaatst het Huis voor Klokkenluiders het melden van misstandvermoedens in een bredere kader van integriteit op de werkplek. Klokkenluiden wordt daarbij genoemd als onderdeel van de verbeteringen in de werkcultuur.