Proefschrift biedt inzicht in ontwikkeling integriteitsmanagement publieke sector

Op 9 november jl. verdedigde Alain Hoekstra, senior beleidsmedewerker bij de afdeling Kennis en Preventie van het Huis, zijn proefschrift “Integriteitsmanagement in publieke organisaties: Inhoud en vormgeving” aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Met zijn proefschrift diept Hoekstra de kennis over het managen van publieke integriteit verder uit.

Het eerste deel omvat een historische reconstructie van de ontwikkelingen van het nationale integriteitsbeleid. Vanaf begin jaren ’90 kwam dit onderwerp steeds meer op de agenda. Later, na het tot stand komen van wet en -regelgeving rond de eeuwwisseling, kregen geleidelijk cultuur, bewustwording en morele oordeelsvorming meer aandacht. Rond 2010 werden bestuurlijke integriteit en klokkenluiden de dominante thema’s, later aangevuld met sociale veiligheid en integriteit (discriminatie, intimidatie, pesten, ongewenst gedrag).     

Vervolgens wordt in kaart gebracht hoe overheidsorganisaties het integriteitsbeleid in de praktijk institutionaliseren. Tot slot presenteert Hoekstra in zijn proefschrift twee integriteitskaders, die gebruikt kunnen worden voor het beoordelen van de kwaliteit van integriteitssystemen en -programma’s. Het eerste kader bestaat uit een aantal elementen die voorzien in een compleet en effectief integriteitsmanagementsysteem. Het tweede kader bestaat uit een aantal normen waaraan een integriteitsprogramma moet voldoen om in zichzelf integer te zijn. Authenticiteit, maatwerk, maatschappelijke inbedding en het organiseren van lerend vermogen zijn de belangrijkste punten die hier van belang zijn.   

Bekijk het proefschrift.