Onderzoek Huis voor Klokkenluiders: intensivist ziekenhuis benadeeld als gevolg melding vermoeden van misstand

Een intensivist die binnen een ziekenhuis een vermoeden van een misstand meldde is volgens het Huis voor Klokkenluiders benadeeld als gevolg van die melding. Dat staat in een onderzoeksrapport van het Huis voor Klokkenluiders dat vandaag is gepubliceerd.

Sinds 2009 waren er in het ziekenhuis twee intensivisten werkzaam. Van begin af aan is er verschil van inzicht tussen de intensivisten en andere specialisten ten aanzien van het behandelproces van patiƫnten. In mei 2016 doen beide intensivisten schriftelijk melding bij de Raad van Bestuur van een vermoeden van een misstand. De melding heeft betrekking op de handelswijze van een internist. In hun ogen zou deze patiƫnten niet spoedig genoeg doorverwijzen naar de Intensive-Careafdeling, waardoor levens in gevaar zouden komen. Na de melding neemt de collega-intensivist ontslag bij het ziekenhuis. De (overgebleven) intensivist maakt de melding tevens aanhangig bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Het ziekenhuis vraagt een commissie om onderzoek te doen. De aangestelde onderzoekscommissie adviseert onder meer om de inzetbaarheid van intensivist te verhogen. Een ander advies is het ontslag van de intensivist. Er volgen daarna meerdere bemiddelingspogingen. Uiteindelijk stelt het ziekenhuis de intensivist op non-actief en doet het een ontslagaanvraag bij de rechter op grond van een verstoorde arbeidsverhouding. Deze ontbindt met ingang van 1 augustus 2018 de arbeidsovereenkomst tussen de intensivist en het ziekenhuis.

Volgens het Huis voor Klokkenluiders had de intensivist goede gronden voor een vermoeden van een misstand. Hiervan is op een juiste manier melding gemaakt. Bij het oppakken van de melding en bij de uitvoering van het interne onderzoek nam het ziekenhuis de interne klokkenluidersregeling echter niet in acht. Hierbij waren onder meer de onderzoekvragen niet duidelijk afgebakend, met het risico dat de focus op de melding verloren ging. Het Huis voor Klokkenluiders beschouwt dit als vormen van benadeling als gevolg van het melden van een misstandsvermoeden. Ook het daaropvolgende verzoek aan de intensivist om de inzetbaarheid te verhogen, de op non-actiefstelling en het uiteindelijke ontslag van de intensivist is volgens het Huis benadeling die verband houdt met het melden van de vermoede misstand.