Bescherming melders onder de Wet bescherming klokkenluiders kan beter

Tijdens het Rondetafelgesprek over deze wet voor de vaste Tweedekamercommissie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal het Huis voor Klokkenluiders pleiten voor een betere bescherming van melders van misstanden. Daarvoor is een betere, toegankelijker wet nodig dan het voorstel dat er nu ligt.

In de position paper onderaan deze pagina vindt u de standpunten van het Huis voor Klokkenluiders. 

Het Huis voor Klokkenluiders is er voor melders van misstanden: zij steken hun nek uit, zij verdienen bescherming. Daarom moet in onze optiek de wet ook leiden tot verbetering van de integriteit in werkrelaties, de tweede hoofdtaak van het Huis.

Het Huis pleit ervoor in de wet effectieve instrumenten op te nemen, waardoor als het moet naleving van de wet kan worden afgedwongen. Deze wet is belangrijk en mag niet vrijblijvend zijn; nu is de wet van niemand want er is niet voorzien in handhaving. In uiterste gevallen wil het Huis bestuurlijke boetes kunnen opleggen aan werkgevers die melders benadelen of zich niet houden aan aanbevelingen van het Huis.

Bovendien moet er snel een onafhankelijk financieel fonds voor klokkenluiders komen voor de juridische en psychosociale ondersteuning van melders.