Verkort jaarverslag Huis voor Klokkenluiders 2021: inzet op preventie en maatwerk

In navolging van het reguliere jaarverslag 2021 heeft het Huis voor Klokkenluiders nu ook een korte versie van het jaarverslag gepubliceerd. Deze is bedoeld voor mensen die het Huis voor Klokkenluiders nog niet goed kennen, maar er toch iets meer over willen weten. In 2021 behandelde het Huis voor Klokkenluiders meer dan 200 adviesverzoeken van werknemers en ruim 100 vragen over integriteitsbeleid van werkgevers. 

In 2021 is de focus van het Huis steeds meer op preventie en maatwerk komen te liggen. Zo probeert het bijvoorbeeld vroegtijdig in te grijpen wanneer een interne melding bij een werkgever dreigt te ontsporen. Ook kan het in het geval van een bejegeningsonderzoek in bepaalde gevallen ook een bemiddelingspoging tussen de werknemer en de werkgever voorstellen. Vanouds zet het Huis voor Klokkenluiders bovendien in op het bevorderen van integriteit onder werkgevers. Tot slot stond het jaar 2021 in het teken van verbeterde wet- en regelgeving voor klokkenluiders.

Bekijk het verkorte jaarverslag