Wilbert Tomesen herbenoemd tot voorzitter van het Huis voor Klokkenluiders

Op vrijdag 13 mei jl. heeft de ministerraad ingestemd met de herbenoeming van Wilbert Tomesen tot voorzitter van het Huis voor Klokkenluiders.

Wilbert Tomesen is sinds 1 juli 2018 voorzitter van het Huis, en heeft de organisatie vanaf 2019 met een nieuw bestuur verder uitgebouwd. De herbenoeming van Wilbert Tomesen geldt voor een periode van vier jaar. Na bekrachtiging per Koninklijk Besluit is de herbenoeming officieel van kracht.