Bescherming klokkenluiders in de herkansing (opinie)

Sinds ‘een beetje integriteit kan niet’ van oud-minister Dales heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties integriteit hoog in het vaandel staan. Dertig jaar na dato is het interessant om te kijken hoe het ministerie daar inhoud aan geeft.

Wij vinden dat dit beter kan waar het gaat om de bescherming van melders van misstanden, van klokkenluiders. Die moeten niet worden doorverwezen, naar werkgever of rechter, maar geholpen – en daarvoor zijn er nu kansen. 

Lees het volledige opiniestuk van bestuurslid Peter van der Meij in Binnenlands Bestuur.