Informatie over de directe werking van de EU-klokkenluidersrichtlijn

Het wetsvoorstel ter implementatie van de EU-richtlijn is op dit moment nog in behandeling in de Tweede Kamer. De Wet bescherming klokkenluiders is daarom niet op de implementatiedatum van 17 december 2021 in werking getreden.

Sommige bepalingen uit de richtlijn zijn vanaf die datum echter al wel direct van toepassing (ofwel: hebben ‘directe werking’). Zo kunnen werknemers bij een publieke werkgever al direct bij een bevoegde autoriteit melding maken van een inbreuk op Unierecht. Voor werknemers met een private werkgever geldt dit nog niet.  

Kijk hier voor meer informatie over de directe werking van de richtlijn.