Implementatie EU-richtlijn klokkenluiders ‘gemiste kans’

Het Huis voor Klokkenluiders is kritisch over de ‘minimalistische’ manier waarop Nederland van plan is de implementatie van EU-richtlijn Klokkenluiders vorm te geven. Dat blijkt uit de technische briefing aan de vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken en de position paper bij de Ronde Tafelgesprekken, die dezelfde Kamercommissie daarover organiseerde. Ook in de Voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer uit het Huis deze kritiek.  

Het Huis voor Klokkenluiders mist de daadwerkelijke bescherming van melders van maatschappelijke misstanden op de werkvloer en van inbreuken op het Unierecht die zich daar kunnen voordoen.

Daarvoor kunnen op korte termijn drie zaken in de voorliggende implementatiewet EU-richtlijn Klokkenluiders worden geregeld: ten eerste een onafhankelijk fonds waaruit melders financiële en psychosociale ondersteuning kunnen krijgen, ten tweede sanctiemogelijkheden voor het Huis om als echte autoriteit te kunnen optreden wanneer nodig en ten derde erkenning van het Huis als kennisinstituut inzake maatschappelijke misstanden op de werkvloer en inbreuken op het Unierecht die zich daar kunnen voor doen.

Zonder deze drie elementen wettelijk te regelen zegt Nederland wel dat zij melders van maatschappelijke misstanden en van inbreuken op het Unierecht serieus neemt, maar feitelijk laten we hen nog steeds in de kou staan. De voorsprong die wij ooit hadden op dit gebied verliezen we daardoor in rap tempo. Dat vindt het Huis voor Klokkenluiders daarom een ‘gemiste kans’.