Huis voor Klokkenluiders levert bijdrage aan Letse voorbereiding op EU-richtlijn

Het Huis voor Klokkenluiders heeft een bijdrage mogen leveren aan de Letse voorbereiding op de invoering de EU-richtlijn voor klokkenluiders. Omdat Nederland al sinds 2016 klokkenluiders- wetgeving kent, deelde het Huis op verzoek van de Nederlandse ambassade in Riga zijn ervaringen met ruim 300 Letse deelnemers uit overheid en bedrijfsleven.

Tijdens een digitale bijeenkomst gaf Huis-voorzitter Wilbert Tomesen aan de integriteitsdeskundigen een aantal belangrijke aandachtpunten mee. In de eerste plaats wees hij op de voordelen van het onder één dak brengen van advies-, onderzoeks- en preventietaken op het gebied van klokkenluiden en integriteit. Hiermee bied je de melder één loket en koppel je tevens opgedane kennis aan elkaar. Tomesen wees de Letten er ook op om ruim de tijd te nemen voor het inrichten van een instantie met een meerzijdige focus en om de verwachtingen daarbij goed te managen.

Voorts wees hij op de noodzaak van een onafhankelijk instituut, het zorgdragen voor de juiste sanctiebevoegdheden en op de voordelen van internationale samenwerking op het gebied van klokkenluiden en integriteit. In mei 2019 nam het Nederlandse Huis voor Klokkenluiders het voortouw bij de oprichting van het Network of European Integrity and Whistleblowing Authorities (NEIWA), een Europees platform voor klokkenluiders- en integriteitsinstanties.

De EU-richtlijn is in november 2019 gepubliceerd en zorgt ervoor dat klokkenluiders binnen de EU betere bescherming krijgen. Uiterlijk 17 december 2021 moet de Richtlijn in alle EU-landen zijn omgezet in nationale wetgeving.