Tweede Kamer neemt motie aan tegen afluisteren Huis voor Klokkenluiders

Op dinsdag 29 september jl. heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen die de regering oproept om ervoor te zorgen dat het Huis voor Klokkenluiders niet kan worden afgeluisterd. De motie van SP-Kamerlid Michiel van Nispen werd ingediend naar aanleiding van de WODC-affaire. Daarin bleek de telefoon van een melder van een misstand te zijn getapt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek, waardoor mogelijk ook gesprekken tussen de klokkenluider en het Huis voor Klokkenluiders zijn afgeluisterd.

Kort na de WODC-affaire verzocht het Huis voor Klokkenluiders de minister van Justitie en Veiligheid al om een voorziening te treffen waardoor vertrouwelijke telefoongesprekken met en naar het Huis niet ‘onder de tap’ van opsporingsdiensten kunnen komen te staan. Een vergelijkbare voorziening met een systeem van nummerherkenning is ingevoerd voor de advocatuur.

Volgens het Huis voor Klokkenluiders moeten mensen die contact hebben met het Huis erop kunnen vertrouwen dat dit contact volstrekt vertrouwelijk is. Twijfelt men hieraan, dan kan dat leiden tot terughoudendheid bij het melden van maatschappelijke misstanden en bij het inwinnen van advies hiervoor bij het Huis voor Klokkenluiders. Zowel de melder als de samenleving zijn daar volgens het Huis niet bij gebaat.

Er bleek ruime steun te zijn voor de motie van Michiel van Nispen, die met 130 tegen 20 stemmen werd aangenomen.