Brief Huis voor Klokkenluiders over vertrouwelijkheid van telefoongesprekken.

Naar aanleiding van het notaoverleg van de vaste Kamercommissie Justitie en Veiligheid stuurde het Huis voor Klokkenluiders een brief waarin het pleit voor een systeem van nummerherkenning. Volgens het Huis is dit de beste waarborg voor het niet kunnen afluisteren van een (potentiële) melder die zich vertrouwelijk tot het Huis wendt.