Oproep tot deelname aan onderzoek: Huis wil meer inzicht in integriteitsbeleid van organisaties

Het Huis voor Klokkenluiders wil graag meer inzicht krijgen in de wijze waarop organisaties hun integriteitsbeleid of compliance-programma inrichten en aansturen. Om dit te kunnen onderzoeken nodigt het Huis integriteitsprofessionals uit om deel te nemen aan een online enquête.

Volgens het Huis is de rol van integriteitsprofessionals van cruciaal belang bij de vorming, invoering en aansturing van integriteitsbeleid binnen hun organisatie, en daarmee ook bij het creëren van een veilig en effectief intern meldklimaat. Het Huis voor Klokkenluiders hecht daarom veel waarde aan de kennis en ervaringen van deze doelgroep. 

Het onderzoek richt zich op iedereen die binnen zijn / haar organisatie (mede)verantwoordelijk is voor het integriteits- of compliance-beleid. Afhankelijk van de omvang en het type organisatie kan het dan bijvoorbeeld gaan om een integriteitsfunctionaris, een compliance officer, maar ook een directeur, een HR-professional of een vertrouwenspersoon.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau (Panteia) en omvat een online enquête. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 20 minuten en is volledig anoniem.

Meer weten of deelnemen? Start dan hier de online enquête