Eindrapport evaluatie Wet Huis voor klokkenluiders

Onlangs verscheen het eindrapport van de evaluatie van de Wet Huis voor klokkenluiders. Deze rapportage bevat de conclusies van een onderzoek naar de doeltreffendheid van de Wet.

Deze Wet is op 1 juli 2016 in werking getreden. Dat betekent dat in dit onderzoek een periode van zo’n vier jaar ‘werken met de Wet’ is benut om tot een oordeel te komen over de Wet.

Het eindrapport en de brief van de minister van BZK over de stand van zaken rond het Huis voor Klokkenluiders zijn (ook) gepubliceerd op de website van de Tweede Kamer.