Gezamenlijke verklaring over EU-richtlijn bescherming klokkenluiders

Op 26 juni hebben Europese klokkenluiders- en integriteitsinstanties een gezamenlijke verklaring afgegeven rond de Europese Richtlijn voor de bescherming van klokkenluiders. Deze Richtlijn is op 26 november 2019 gepubliceerd met nieuwe regels over klokkenluiden. Uiterlijk op 17 december 2021 moeten alle lidstaten die nieuwe regels omzetten in hun nationale wetgeving.

In de verklaring wordt aandacht besteed aan de vijf inhoudelijke onderwerpen uit de Richtlijn, die besproken zijn tijdens de bijenkomst. Dit zijn de verplichtingen voor Lidstaten om bevoegde autoriteiten aan te wijzen die meldingen mogen afhandelen, te voorzien in sancties, ondersteunende maatregelen voor melders in te regelen, te zorgen dat een bevoegde autoriteit een melding doorstuurt aan andere bevoegde autoriteit indien nodig en om de (beperking van de) aansprakelijkheid van melders vast te leggen. Ook de risico’s van de huidige coronacrisis t.a.v. de integriteit zijn besproken en komen naar voren in de verklaring.

Het NEIWA is in 2019 opgericht op initiatief van het Huis voor Klokkenluiders en bestaat uit overheidsorganisaties uit verschillende Europese landen die samenwerken en kennis uitwisselen op gebied van klokkenluiden en integriteit. Inmiddels is het netwerk uitgegroeid  tot 21 leden uit verschillende lidstaten van de Europese Unie.