Klokkenluiders thuis doordat zij een mogelijke misstand aan de kaak stelden

Twee klokkenluiders die bij een Nederlands bedrijf, onderdeel van een internationaal concern, meldden dat het bedrijf volgens hen aanbestedingsregels schond, zitten als gevolg van die melding nu thuis. Volgens het Huis bestond er een terecht vermoeden van een misstand, is de melding hierover correct gedaan en is er een verband tussen de gedane melding en benadeling van de klokkenluiders. Dat is kort samengevat de conclusie van het Huis voor Klokkenluiders in deze zaak. Het Huis deed onderzoek naar de behandeling van de klokkenluider. Het hele rapport staat onder dit bericht.

  • Er was sprake van een redelijk vermoeden van een misstand met een maatschappelijk belang.
  • Er was sprake van een interne melding over de aanbestedingskwestie. De werkgever heeft deze melding beperkt onderzocht.
  • De werknemers zijn benadeeld als gevolg van hun melding. Het Huis ziet benadeling door de werkgever in de afhandeling van de melding van de vermoedelijke misstand, in het boventallig verklaren, in de ontslagaanvraag en in het eenzijdige bejegeningsonderzoek dat werkgever tegen de wens van verzoekers liet uitvoeren.
  • Ten aanzien van de boventallig-verklaring en de ontslagaanvraag door de werkgever ziet het Huis voor Klokkenluiders een causaal verband met de aanhoudende kritische houding van verzoekers, die onder meer tot uiting kwam in de melding van de vermoedelijke misstand.

Anoniem


Het Huis voor Klokkenluiders noemt geen namen van werknemer en werkgever. Zelfs niet als anderen (betrokkenen of media) wel namen noemen of dat eerder al deden. De bedoeling daarvan is dat werknemers, werkgevers en getuigen zich altijd helemaal vrij voelen om vertrouwelijk alles te vertellen in een onderzoek door het Huis voor Klokkenluiders.