Huis voor Klokkenluiders sluit zich aan bij Europees anti-corruptienetwerk EPAC-EACN

‘Het bestrijden van corruptie en het bevorderen van integriteit zijn randvoorwaarden voor een Decent Society’. Dat stelde voorzitter Wilbert Tomesen van het Huis voor Klokkenluiders tijdens de jaarlijkse conferentie van het European Partnership Against Corruption (EPAC) en het daartoe behorende European Anti-Corruption Network (EACN). De conferentie vond plaats van 10 t/m 12 december in Stockholm. Tijdens de conferentie is het Huis voor Klokkenluiders formeel toegetreden tot het EPAC-EACN.

EPAC-EACN is een samenwerkingsverband tussen diverse Europese anti-corruptie instellingen en politieorganisaties. Doel van het samenwerkingsverband is het uitwisselen van kennis en ervaring op het gebied van corruptie en integriteit en het faciliteren van informatie-uitwisseling in geval van grensoverschrijdende (corruptie)zaken.

Tijdens de conferentie kwamen diverse aan integriteit gerelateerde onderwerpen aan bod, waaronder klokkenluiden, zwijgcultuur, publiekseducatie over integriteit en corruptie, Big Data en Kunstmatige Intelligentie. Ook werd een aantal best practices op het gebied van integriteit gepresenteerd. Na afloop van de conferentie gaf het Huis voor Klokkenluiders tevens een presentatie aan een Zweedse overheidswerkgroep die zich bezighoudt met de invoering van de EU-richtlijn over klokkenluiden.