Omgang met klokkenluiders vraagt om ethisch leiderschap

Omgang met klokkenluiders vraagt om ethisch leiderschap. Dat is het pleidooi van Wilbert Tomesen in de publicatie Ethics and Sustainability die op vrijdag 6 december in Den Haag werd gepresenteerd tijdens de International Integrity & Anti-Corruption Conference.

De omgang met klokkenluiderssituaties geldt volgens Tomesen als lakmoesproef voor ethisch leiderschap. Ten aanzien van het intern melden van misstanden gaat het bij ethisch leiderschap om het aan de dag leggen van moed om open te staan voor interne kritiek, het vermogen om met zorg op te treden en daarbij de juiste stappen te zetten en om rechtvaardig optreden binnen het speelveld van de melder, de beschuldigde, collega’s en getuigen.

Download hier de publicatie Ethics and Sustainability.  
 
 

De publicatie Ethics and Sustainability