Europese organisaties: klokkenluiders maximaal beschermen

Het Europese netwerk van overheidsorganisaties voor integriteit en klokkenluiden roept de EU-lidstaten op alle mogelijkheden te gebruiken die de nieuwe Europese richtlijn biedt om klokkenluiders goed te beschermen. Landen zouden verder moeten gaan dan alleen voldoen aan het minimum-niveau.

Dat staat in een verklaring van de organisaties, die vandaag in Parijs vergaderden. De organisaties maken deel uit van het Network of European Integrity and Whistleblowing Authorities, NEIWA. Het NEIWA is in mei 2019 opgericht op initiatief van het Nederlandse Huis voor Klokkenluiders. Het aantal deelnemers is inmiddels gegroeid van zeven naar vijftien. Elf daarvan hebben de verklaring ondertekend.

Europese richtlijn

De Europese richtlijn ter bescherming van klokkenluiders is vorige week (26 november) officieel gepubliceerd. Alle EU-lidstaten moeten de regels uit de richtlijn binnen twee jaar omzetten in hun nationale wetgeving.

Oproep: EU-richtlijn maximaal benutten

De EU-richtlijn eist een minimum-niveau waaraan alle lidstaten moeten voldoen, maar biedt ook mogelijkheden om verder te gaan. NEIWA roept op dat te doen.
Het NEIWA vindt het belangrijk dat klokkenluiders die een melding over een mogelijke maatschappelijk misstand doen, goede bescherming krijgen. Dat systeem moet toegankelijk, begrijpelijk en bekend zijn. Meldingen van klokkenluiders moeten tijdig en effectief in behandeling worden genomen. De organisaties die daarvoor zijn – zoals in Nederland het Huis voor Klokkenluiders – moeten daarvoor voldoende capaciteit (mensen en geld) hebben.

programmaboekje conferentie "Protecting whistleblowers: a European challenge" 3 december 2019, Parijs

Elf ondertekenaars NEIWA:

 • Autorità Nazionale Anticorruzione (Italië)
 • Afdeling belangenconflicten en corruptiebestrijding (Tsjechië)
 • Contactpunt van klokkenluiders (Letland)
 • Défenseur des Droits (Frankrijk)
 • Federale Ombudsman (België)
 • Garda Ombudsman, GSOC Protected Disclosure Unit (Ierland)
 • Algemeen parket, Dep. voor interne onderzoeken (Litouwen)
 • Huis voor Klokkenluiders (Nederland)
 • MFSA (Malta)
 • Procureur-generaal (Portugal)
 • Vlaamse Ombudsdienst (België)