Meer druk nodig om integriteit te bewaken en versterken

Er is meer centrale druk vanuit parlement en regering nodig om de integriteit van de verschillende ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen te versterken en bewaken. Hetzelfde geldt voor instellingen en bedrijven.

Dat zei voorzitter Wilbert Tomesen van het Huis voor Klokkenluiders woensdag 13 november 2019 tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer.

Tomesen: “Het bewaken van integriteit is de verantwoordelijkheid van alle ministeries en alle provincies, gemeenten en waterschappen zelf. Het is zelfs hun plicht. Dat geldt ook voor semipublieke instellingen en bedrijven. Maar de ervaring leert dat daarop vanuit de centrale rijksoverheid meer druk moet komen.”

Kennisinstituut

Het Huis voor Klokkenluiders ondersteunt organisaties bij het versterken van hun integriteit. Volgens een advies van de Nationale ombudsman kan het Huis uitgroeien tot hét kennisinstituut op het gebied van integriteit in Nederland. Voor overheden, semipublieke instellingen en bedrijven. Daarbij put het Huis ook uit de kennis die het opdoet uit zijn advies- en onderzoekspraktijk.

Wilbert Tomesen tijdens de hoorzitting
Wilbert Tomesen

Integriteit: geen lijstjes afvinken

Aandacht voor integriteit moet verder gaan dan het afvinken van lijstjes: is er een intern meldpunt voor misstanden, is er een klokkenluidersregeling, zijn er vertrouwenspersonen. Tomesen: “Integriteit moet in de genen van een organisatie zitten. Het gaat om een samenhangend systeem van maatregelen, van bewustzijn, van leiderschap en van cultuur. Elke organisatie en elk bedrijf heeft er voordeel bij om misstanden te voorkómen of snel aan te pakken. Dat voorkomt later veel schade.”

De hoorzitting is terug te zien op de website van de Tweede Kamer via Debat Gemist.