Europees netwerk over integriteit en klokkenluiden

Overheidsorganisaties uit verschillende Europese landen hebben op 24 mei 2019 een netwerk opgericht waarin zij samenwerken en kennis uitwisselen op gebied van klokkenluiden en integriteit.

De oprichtingsbijeenkomst op 24 mei 2019 was in Den Haag op initiatief van het Nederlandse Huis voor Klokkenluiders. Het nieuwe netwerk heet het Network of European Integrity and Whistleblowing Authorities, NEIWA. De eerste deelnemende organisaties zijn:

  • Autorità Nazionale Anticorruzione (Italië)
  • Défenseur des Droits (Frankrijk)
  • Federaal Ombudsman (België)
  • Huis voor Klokkenluiders (Nederland)
  • MFSA (Malta)
  • Vlaamse Ombudsdienst (België)
  • Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (Oostenrijk)

Het is de bedoeling dat vergelijkbare autoriteiten uit EU-landen zich hierbij aansluiten.

Voorzitter Wilbert Tomesen, Huis voor Klokkenluiders: “In ons netwerk kunnen we praktische kennis en ervaringen uitwisselen op het gebied van integriteit in het algemeen en klokkenluiden in het bijzonder. Zo leren we van elkaar. Ook kunnen we gezamenlijke instrumenten, programma’s en standpunten ontwikkelen. Op die manier kunnen we er samen voor zorgen dat in heel Europa het melden van misstanden zo veilig mogelijk wordt.”

Europese richtlijn

In 2021 wordt een Europese richtlijn van kracht over klokkenluiden. Daarin staat wat alle EU-landen wettelijk geregeld moeten hebben om klokkenluiders te beschermen die misstanden melden door inbreuken op het EU-recht. Ook moet zijn vastgelegd hoe zij de meldingen oppakken. In elk EU-land moeten er daarvoor een of meerdere nationale autoriteiten zijn. Dat kan een nieuwe organisatie zijn of een bestaande, bijvoorbeeld een anticorruptie-instelling of een ombudsdienst. In Nederland is het Huis voor Klokkenluiders bij wet aangewezen.