Klokkenluider meldde vermoeden van een misstand, maar werd toch ontslagen

Een werknemer bij een bedrijf dat industriële verpakkingen maakt, meldde vanaf maart 2010 op verschillende niveaus bij zijn werkgever dat de verpakkingen mankementen vertoonden. Bij vervoer van gevaarlijke stoffen zou dat gevaar voor de veiligheid of het milieu op kunnen leveren. De werkgever deed onderzoek. Bij de uitkomst daarvan kon de werknemer zich terecht niet neerleggen. Hij werd uiteindelijk ontslagen als gevolg van de melding die hij deed.

Dat is kort samengevat de conclusie van het Huis voor Klokkenluiders in deze zaak. Het Huis deed onderzoek naar de behandeling van de klokkenluider. Het hele rapport staat onder dit bericht.

  • De werknemer deed zijn meldingen volgens de interne procedure die daarvoor geldt. Eerst bij de algemeen directeur van de lokale vestiging, later bij de internationale leiding van het bedrijf.
  • Het bedrijf reageerde welwillend op de meldingen en stelde onderzoek in.
  • Dat onderzoek was echter niet toereikend. Het ging over het proces van kwaliteitsbewaking, niet over de kwaliteit van de uiteindelijke producten. De werknemer kon zich daarom niet bij de conclusie neerleggen dat de kwaliteit van de verpakkingen in orde was. Latere onderzoeken door het Openbaar Ministerie en de Inspectie Leefomgeving en Transport lijken hem hierin te bevestigen.
  • Hierop is de arbeidsovereenkomst op verzoek van het bedrijf door de kantonrechter ontbonden op basis van een ernstige vertrouwensbreuk, zonder vergoeding voor de werknemer.

Volgens het Huis voor Klokkenluiders heeft de werknemer zich steeds als ‘goed melder’ gedragen. Wel als ‘luis in de pels’ die de verhoudingen op scherp zette, maar hij is binnen de grenzen gebleven die van hem verwacht mochten worden. De werknemer is door zijn werkgever benadeeld (door het ontslag) als direct gevolg van zijn melding over een vermoeden van een misstand.

Anoniem

Het Huis voor Klokkenluiders noemt geen namen van werknemer en werkgever. Zelfs niet als anderen (betrokkenen of media) wel namen noemen of dat eerder al deden. De bedoeling daarvan is dat werknemers, werkgevers en getuigen zich altijd helemaal vrij voelen om vertrouwelijk alles te vertellen in een onderzoek door het Huis voor Klokkenluiders.