Klokkenluiders kampen vaak met psychische problemen

Klokkenluiders hebben vaak te kampen met psychische problemen. Dat blijkt uit onderzoek van de Tilburg University onder 27 klokkenluiders.

Ongeveer vijfenveertig procent van de klokkenluiders vertoont ernstige psychische klachten zoals angst- en depressiesymptomen. Ongeveer 80% ondervindt negatieve effecten voor werk en inkomen. Bijna de helft ondervindt negatieve effecten voor het gezinsleven.

Bij klokkenluiders komen psychische klachten ruim zes maal zo vaak voor als bij mensen met dezelfde leeftijd, geslacht en andere demografische kenmerken. Het onderzoek toont verder aan dat ongeveer de helft van de klokkenluiders in het afgelopen jaar in GGz-behandeling is geweest.

Ook is gebleken dat mensen die al (veel) langer klokkenluider zijn, in dezelfde mate met zeer ernstige psychische klachten kampen als mensen die recent in die positie terecht zijn gekomen. Volgens de onderzoekers is het van groot belang dat klokkenluiders professionele ondersteuning krijgen, maar ook dat is niet altijd voldoende.

Het onderzoek (Engelstalig) is gepubliceerd in het tijdschrift Psychological Reports en is internationaal het eerste vergelijkende onderzoek naar de psychische gezondheid van klokkenluiders. Het onderzoek werd verricht door Peter van der Velden, Mauro Pecorano, Mijke Houwerzijl en Erik van der Meulen.

Lees hieronder het onderzoek (Engelstalig).