Erwin Muller treedt aan als interim-bestuurder Huis voor Klokkenluiders

Met ingang van 8 januari 2018 is Erwin Muller aangetreden als interim-bestuurder van het Huis voor Klokkenluiders. Hij volgt daarmee het bestuur van het Huis voor Klokkenluiders op, dat na het rapport 'Advies voor een Herstart van het Huis voor Klokkenluiders' besloot om terug te treden.

Erwin Muller is benoemd door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en heeft de opdracht gekregen om de aanbevelingen uit het rapport in de komende periode ten uitvoer te brengen. Hij zal tevens overleg met de minister voeren over de vorming van een definitief nieuw bestuur. Erwin Muller blijft aan als interim-bestuurder totdat het nieuwe bestuur van het Huis voor Klokkenluiders is aangetreden.

Erwin Muller tevens hoogleraar Veiligheid en Recht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden en vicevoorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.