Huis voor Klokkenluiders ontvangt honderden adviesverzoeken

Sinds de start op 1 juli 2016 hebben honderden melders van misstanden zich gemeld bij het Huis voor Klokkenluiders. In het eerste kwartaal ontving het Huis maar liefst 338 adviesaanvragen. In 43 gevallen bleek het om een klokkenluiderszaak te gaan, in 120 gevallen niet en in 175 gevallen vroeg de situatie om nadere toelichting.

De oprichting van het Huis voor Klokkenluiders vloeit voort uit de nieuwe wet Huis voor Klokkenluiders die op 1 juli van dit jaar in werking is getreden. Deze wet houdt onder meer in dat alle bedrijven en instellingen met meer dan vijftig werknemers verplicht zijn tot het hebben van een interne meldregeling. Tot nu toe gold dit alleen voor de overheid. Ook verbiedt de wet benadeling van de klokkenluider wanneer deze te goeder trouw is en wanneer op een juiste manier een interne melding is gedaan. Op verzoek van de melder kan het Huis daarom ook onderzoek verrichten naar de manier waarop de melder door de werkgever is behandeld. In het eerste kwartaal zijn bij het Huis zeven van dit soort onderzoeksverzoeken ingediend.