Huis voor klokkenluiders van start

Op 1 juli 2016 is de wet Huis voor klokkenluiders ingegaan. De belangrijkste doelstelling van de wet is de rechtsbescherming van klokkenluiders en de oprichting van het Huis voor klokkenluiders. Het Huis voor klokkenluiders is er voor mensen die een werkgerelateerde misstand willen melden. Advies, voorlichting en onderzoek vinden zij onder één dak. Ook geeft het Huis voorlichting en in concrete situaties aanbevelingen aan werkgevers. Het Huis is op 1 juli met de dienstverlening gestart.

Officiële opening

Op maandagmiddag 4 juli wordt het Huis officieel geopend. De opening vindt plaats in aanwezigheid van minister van BZK Ronald Plasterk, initiatiefnemer van de wet SP Tweede-Kamerlid Ronald van Raak en de bestuursvoorzitter van het Huis Paul Loven.

Opgaan van andere organisaties

In het Huis is een aantal bestaande organisaties opgegaan. Dit zijn het Adviespunt Klokkenluiders en de Onderzoeksraad Integriteit Overheid. Ook voert het Huis enkele taken van het huidige Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector uit. Deze drie organisaties zijn per 1 juli opgehouden te bestaan.