Externe publicaties

EPAC-EACN Manual on preventing corruption and promoting integrity

Auteurs: State Criminal Investigation Office of North Rhine-Westphalia (POC K. Ernst), GERMANY, French Anti-Corruption Agency (POC I. Zubek), FRANCE, Anti-Corruption General Directorate of the Ministry of Internal Affairs (POC C. Petrescu), ROMANIA, Federal Bureau of Anti-Corruption (POC T. Tschiggerl), AUSTRIA.
Verschijningsdatum: december 2021

Guideline on strengthening cooperation, mutual understanding and the capacity for self-assessment to promote integrity and tackle corruption across the EU. Lees meer

Onderzoek: 'Lokale integriteitssystemen in Nederland, Duitsland en Vlaanderen: wat er is en wat daarvan te leren valt'

Auteurs: Alain Hoekstra, Leo Huberts en André van Montfort
met medewerking van Christoph Demmke en Jeroen Maesschalck
Verschijningsdatum: 12 februari 2021

Wat kunnen gemeenten doen om de ambtelijke integriteit te beschermen en integriteits­schendingen tegen te gaan? Wanneer hebben ze hun 'integriteitssysteem' op orde en hoe zit dat in Nederland, Duitsland en Vlaanderen? Nieuw onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam in opdracht van de Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gaat in op deze vragen. Lees meer.
 

Speak up guidelines voor werknemers en werkgevers
Auteur: Transparency International Nederland
Verschijningsdatum: 11 december 2020

De guideline voor de werknemers is een handreiking voor het effectief en veilig melden van een mogelijke misstand. De guidline voor werkgevers is bedoeld voor het implementeren van meldbeleid en het identificeren van mogelijke misstanden binnen de organisatie. Lees meer.
 

Onderzoek: 'Spanningen in het Grijs'
Auteur: Clara Bovens, Leonie Heres (Universiteit Utrecht)
Verschijningsdatum: 3 december 2020

Dit rapport bevat een uitgebreide analyse van wat oneigenlijke druk nu precies wel én niet omhelst, en hoe de ernst ervan kan worden geduid. Daarnaast biedt het een reeks aanbevelingen voor bestuurders en topambtenaren, beleid, leidinggevenden en medewerkers om oneigenlijke druk tegen te gaan. Lees meer.