Onderzoeksrapport: onjuiste toepassing vertrekregeling door agentschap

De wijze waarop een agentschap van de rijksoverheid een vertrekregeling toepaste heeft geleid tot een misstand met een maatschappelijk belang. Het agentschap is onzorgvuldig en niet rechtmatig omgegaan met overheidsgeld.