Onderzoeksrapport: Intensivist ziekenhuis benadeeld als gevolg melding vermoeden van misstand

Een intensivist die binnen een ziekenhuis een vermoeden van een misstand meldde is volgens het Huis voor Klokkenluiders benadeeld als gevolg van die melding.