Consultatie verplichtstelling werkgevers anoniem melden HvK

Het Huis voor Klokkenluiders reageert via een internetconsultatie op het conceptvoorstel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de verplichtstelling van de mogelijkheid om anoniem te melden in interne meldregelingen van werkgevers.