Position paper: Integriteitsbevordering in het MKB

Dit position paper adresseert en agendeert het belang van het stimuleren van integriteit(sbebevordering) in het MKB omdat dit voor een goed functionerende samenleving hoog nodig is. We maken hierbij gebruik van verkennend onderzoek dat eerste inzichten en oplossingsrichtingen biedt die in de toekomst nader onderzocht en uitgewerkt kunnen worden. We roepen politiek, overheid, wetenschap, branche-/koepelorganisaties, MKB bedrijven en anderen op om het gesprek daarover met ons aan te gaan.