Comparative Study on Whistleblower Protection

Op 14 maart 2023 publiceerde het Tsjechische ministerie van Justitie een onderzoek naar het creëren van bewustwording over klokkenluiden in een aantal landen. Het Huis voor Klokkenluiders kwam daarbij als een van de ‘best practices’ uit de bus.