Position paper Huis voor Klokkenluiders wetsvoorstel Wet bescherming klokkenluiders

Tijdens het Rondetafelgesprek voor de vaste Tweedekamercommissie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de wet Bescherming klokkenluiders pleit(te) het Huis voor Klokkenluiders voor een betere bescherming van melders van misstanden.